چاپ کردن این صفحه

صورت گر چین نام تصنیفی است در آلبوم پیر مغان که در سال 67 در بزرگداشت حافظ در شیراز به آهنگسازی محمدعلی کیانی نژاد نوازنده برجسته نی و آواز ملک محمد مسعودی اجرا شده است.

 

كــي شعـر تــر انگيزد خاطر كه حزيـن باشد
يـك نكته از اين معني گفتـيم و همين باشد

از لعــــل تــــــــو گــر يـابـم انگشـتري زنـــهار
صــــد ملـك سليـمــانــم در زيـر نگـــين بـاشد
غمــناك نبـايد بــود از طـــعن حســود اي دل
شــايد كه چو وابـيني خير تــو در ايــن باشد
هـر كو نكند فهمـــي زين كلك خيــــال انـگيـز
نقـشش به حرام از خود صورتگر چيـن باشد
جــام مي و خون دل هر يك به كـسي دادنـد
در دايــــــره قــست اوضــاع چـــــــنين باشــد
در كـار گـلاب و گل حـــكـم ازلـي اين بــــــود
كين شاهـــــد بـــازاري وان پرده نشين باشد

آن نــيست كه حافظ را رندي بشـــد از خاطـر
كـــيـن سابــقه پيــشين تا روز پــسين بـاشـد

نی : خلیل ملکی، محمد علی کیانی نژاد
تنبک : اکبر صادقی
عود : حسین بهروزی نیا
تار : همایون یزدانی
تار بم: سعید رضوان
کمانچه : هادی منتظری، سهیل ایوانی
سنتور: مسعود رضایی، سعید نعیمی منش

 

دانلود "تصنيف صنما"

 

 

خواندن 24249 دفعه
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...