ویدئو | روایت سایه از آخرین باری که با استاد شجریان تماس داشت / طاقت دیدن اشکهای همدیگر را نداشتیم

lightbox
#